Werkwijze

Alles in één hand
Wij kunnen bij het innen van uw vorderingen, in tegenstelling tot een normaal incassobureau, zowel de niet ambtelijke weg bewandelen, als de ambtelijke. Dat wil zeggen dat wij in eerste instantie een sommatie verzenden om uw vordering voldaan te krijgen.

Lukt het echter niet om op deze wijze een debiteur tot betalen te dwingen, dan kunnen wij als beëdigd deurwaarder onmiddelijk verdergaande stappen nemen. En bijvoorbeeld voorafgaand aan een gerechtelijke uitspraak, conservatoir beslag laten leggen. Doordat wij het gehele traject van aanmaning tot de uiteindelijke tenuitvoerlegging eigenhandig verzorgen en na slechts een sommatie direct overgaan tot dwingende stappen, bent u zeker van een snelle en effectieve afhandeling van zaken.
 
Als lid van Aequalis (vereniging van vrije gerechtsdeurwaarders) bieden wij in samenwerking met onze collega's landelijke dekking. Aangezien de werkwijze en de kwaliteit hierbij op elkaar zijn afgestemd, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw zaak op kwalitatief hoog niveau wordt behandeld.