Onze tarieven

De incassokosten bedragen 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 50,00. Deze incassokosten worden, evenals de proces- en executiekosten, op de wederpartij verhaald. Alleen in het geval de kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de verrichte handelingen en bestaan uit de bureau- en dossierkosten (minimaal € 50,00), alsmede de (proces)verschotten.

Tarieven schuldenaren
De tarieven die gerechtsdeurwaarders voor hun ambtshandelingen aan schuldenaren mogen rekenen zijn wettelijk geregeld.

Deze tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In dat besluit staan de maximale kosten die een gerechtsdeurwaarder voor bijvoorbeeld een dagvaarding, betekening, van een vonnis of beslaglegging in rekening mag brengen.